Kadir Has Üniversitesi, 2018 yılını “Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Yılı” ilan etti.

2010 yılından bu yana “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ile ilgili önemli çalışmalar yürüten,Kadir Has Üniversitesi, 2018 yılını “Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Yılı” ilan etti.

2010 yılından bu yana “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ile ilgili önemli çalışmalar yürüten,Kadir Has Üniversitesi, 2018 yılını “Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Yılı” ilan etti.

2018 yılının “Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Yılı” ilan edilmesi ve bu çerçevede gerçekleştirilecek çalışmalar, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mary Lou O’Neil ve üniversite üst yönetiminin katıldığı bir basın toplantısı ile duyuruldu.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine giden yolda ilk olarak 2010 yılında ‘Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladıklarının bilgisini veren Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, “Kadir Has Üniversitesi olarak son 7 yılda toplumsal cinsiyet eşitliği alanında önemli adımlar attık. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzalanmasının ardından, 2011’de Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi’ni kurduk. Merkezimiz,yayınladığı ve bu yıl güncelleyerek genişlettiği Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Dil Rehberi ile her yıl gerçekleştirdiği Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması gibi Türkiye’de ilk niteliği taşıyan, bu alanda öncü olan çalışmalara imza attı. Farklı konularda yaklaşık 20 adet bilimsel araştırma projesi yürütüldü. Bu gayretler artarak devam ediyor.

2018’i ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Yılı’ olarak belirledik. Bu kapsamda Türkiye’de ilk defa Kadir Has Üniversitesi bünyesinde bir ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Aksiyon Planı’ hazırlandı. Kurumsal yönetimde cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi, iş-yaşam dengesinin sağlanması, kadınların kariyer planları ve bu planların sağlıklı ilerleyebilmesi ve üniversite ortamında cinsel taciz ve saldırı öğelerinin tamamen ortadan kaldırılabilmesi için hazırlanan bu uzun soluklu planın tüm kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmesini diliyoruz.

Özellikle üniversiteler; sağlıklı ilişkilerin geliştirilmesi, saygı ve eşitlik kültürünün oluşturulması açısından sahip olduğu etkin rol ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yolunda kilit öneme sahip” açıklamasında bulundu.

Planın ilk aşamasının kurumsal yapıda gerçekleştirilecek düzenlemeler olduğunu aktaran Prof. Dr. Aydın, “Hazırlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Aksiyon Planı, üniversitenin stratejik planlarına dâhil edilecek. Üniversitenin üst yönetiminde cinsiyet dağılımı daha eşit bir şekilde düzenlenecek. Hedefimiz, en az temsil edilen cinsiyetin minimum yüzde 40 olmasını sağlamak. Ayrıca üniversite komisyonlarında da toplumsal cinsiyet dağılımı daha eşit bir şekilde düzenlenecek. “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Taciz ve Saldırıyı Önleme Birimi kurulacak” dedi.

“İş-yaşam dengesinin sağlanması için önemli adımlar atılacak”

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Aksiyon Planı’nın detaylarını paylaşan Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mary Lou O’Neil, “Plan üniversitenin stratejik planlarına dâhil edilecek.

Planın ikinci aşaması ise kariyer yönetimi olacak. Terfi alma yolunda olan kadınlar desteklenecek. Cinsiyete göre ayrıştırılmış veriler tutulacak. En iyi yetenekleri çekmek ve ayrımcı olmayan bir süreç sağlamak için istihdam süreci gözden geçirilecek. İş yaşam dengesi gibi bireyler açısından büyük önem taşıyan konu ise planımızın üçüncü ayağını oluşturuyor. Bu dengeyi sağlamak için de plan çerçevesinde önemli adımlar atılacak. Kreş için mali destek programı başlatılacak. Yüzde 100 ücretli doğum izni uygulanması da planımızın en önemli hedefleri arasında yer alıyor.

Ayrıca yasal babalık izni olan 3 günün üzerine 1 hafta ücretli izin verilmesi ve toplamda 10 gün izin yapılması sağlanacak. Her 12 ay için 1 hafta ücretli bakım izni verilecek ve uzun dönemli doğum izni kullanan personel için farklı performans formülü kullanılacak” şeklinde konuştu.

Planın dördüncü aşamasında ise araştırmalar yer alıyor. Kadir Has Üniversitesi bilimsel araştırma projelerinin değerlendirmesinde, artı faktör olarak araştırma ekibinin cinsiyet dağılımına bakılacak ve “cinsiyet analizi” araştırmalara entegre edilecek.

“Eğitim şart”

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Aksiyon Planı’nın beşinci ve son aşamasını ise ‘Eğitim’ oluşturuyor. Planın eğitim ile ilgili kısmı sadece öğrencilere değil, akademik ve idari personele yönelik detaylar da içeriyor. Yeni akademik personel oryantasyonunda Kadir Has Üniversitesi toplumsal cinsiyet eşitliği değer ve politikaları anlatılacak. Tüm akademik ve idari personele bilinçsiz cinsiyet eğilimi ve eşitlik politikaları konusunda eğitim verilecek.

Plana göre yeni öğrenci oryantasyon gününde Kadir Has Üniversitesi toplumsal cinsiyet eşitliği değer ve politikaları hem Türk, hem de uluslararası öğrencilere anlatılacak. Her fakültede en az bir tane toplumsal cinsiyet konulu ders oluşturulacak. Müfredata tüm öğrencilere açık olarak “Eşitlik ve Çeşitlilik” dersi eklenecek. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Dil Rehberi, İngilizce ile Türk Dili ve Edebiyatı derslerine entegre edilecek.

“Toplumda farkındalık yaratmak ve eşitlik kültürünü yaymak amaçlanıyor”

Kadir Has Üniversitesi’nin hazırladığı ve 2018 yılında uygulamaya koyacağı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Aksiyon Planı ile toplumda farkındalık yaratmak ve eşitlik kültürünü yaymak, bu alanda yapılacak çalışmalara örnek teşkil etmek ve yeni gayretleri teşvik etmek amaçlanıyor.

Planın üniversiteye önemli katkıları olacağı öngörülmekte. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Aksiyon Planı sayesinde üniversitede daha iyi bir iş ortamı yaratılması, mevcut yeteneklerin korunması ve yeni yeteneklerin çekilmesi kolaylaşacak. En iyi adayların işe alınmasını sağlayacak şeffaf ve ayrımcı olmayan mekanizmalar yoluyla önyargı ve yazılı olmayan politika ve süreçlerle mücadele edilecek. Daha fazla kanıta dayalı ve sağlam araştırmalara olanak tanıyan programlara cinsiyet boyutunun katılarak üniversitenin rekabet gücü artırılacak. Araştırma ekiplerinin kalite ve kapasitesi artırılacak. Farklı insanların karşılaştığı zorluklarla mücadele edilerek sadece araştırma ve inovasyonda değil, toplumun tamamında olumlu değişim ve etkilerin gözlemlenmesi bekleniyor.

 Anasayfa'ya Dön

YORUM YAZIN

Max. 255 karakter girebilirsiniz

Yorumunuz Alınıyor

Boş Yorum Gönderemezsiniz

YORUMLAR

Hiç Yorum Yok

BENZER HABERLER