Reklam her alanda size güç katar...

Ender Merter

Pazarlama İletişimi dünyasında rekabetin ve var olabilmenin en önemli koşulu sunulan ürün/marka ya da hizmetlerin tanıtılmasıdır. Yani reklam olduğu tartışılmaz bir gerçek.

Devasa ölçekli markalar reklamları için harcanmak üzere her yıl milyon dolarlarla ifade edilen bütçelere sahipler. Bu da yetmezmiş gibi reklam bütçeleri, piyasa koşulları ve rekabet ortamı dolayısıyla gün be gün daha da artıyor. Her marka kendi ürün ya da hizmetinin en iyi, en karlı veya en kolay ulaşılabilir olduğunu, hazırladıkları reklam kampanyalarıyla hedef kitlesine aktarmaya çalışıyor. Büyük bütçeli markaların reklam pastasından büyük pay aldıkları yalan değil fakat bu etkili ve akılda kalıcı reklamın, sadece büyük firmaların tekelinde olduğu anlamına gelmez. Doğru bir stratejik planlama, iyi bir kreatif fikir ve etkili bir medya planlama ile mütevazı bir firmanın da marka/ürün reklamı yapılabilir ve küçük bütçelerle mucizeler yaratabilinir. İşte bunun bazı püf noktalarının satırbaşları: Reklam genel pazarlama stratejinize uyuyor mu?/ Verilmek istenen mesaj nedir? Ne olmalıdır?/ Mesajı kimin duyması gerekiyor? Hedef kitleniz kimler?/ Planlanan mecra dağılımı nereler?/ Kampanya hangi zaman aralığında olmalı?/ Kampanya için ayrılan bütçe nedir?/Kampanya etkisini nasıl ölçümleyeceksiniz?

Ya işlevi?

Etkili reklam belki şapka çıkartır ama usta Bernbach “Sihir ürünün kendisindedir...” demiş.

Reklamcılığın olumlu ya da olumsuz işlevi, olasılıkla bu farklılaşmayı sağlayabilmesine bağlıdır. Doğru strateji ve kreatif fikirlerle reklamı yapılan ürün ya da hizmeti en doğru hedef kitleyle örtüştüren çalışmalar, başarılı reklamlar olarak yerini alıyor zaten. Gerçekleştirilen reklamın etkisinin olumlu/olumsuz açıdan bir sihir olarak nitelemek ve etkisini abartmak, reklamcılığın nasıl kurgulandığı konusunda objektif olmamızı güç kılacaktır. Başarılı kurgulanan bir reklam kampanyasının yansımalarını hem tüketici tercihlerini belirlemede hem de bir markanın tüketimini arttırmada çok başarılı olduğu örnekler var. Reklam, temelde satış-pazarlama amacıyla işlevsel olarak gerçekleştirilen dil ve görsel arasındaki küresel bir iletişim biçimidir.

Reklamın işlevinde, bir nesne veya bir kişi, bir imgenin ya da bir duygunun yerine geçmekle temsil etme gücü kazanmaktadır. Bu itibariyle sosyo-kültürel bir olgu olarak reklamın gücüyle belli tavır, davranış ve değerler vurgulanabilir ya da yaşam biçimleri ve belli yeni oluşumlar güçlendirilebilir. Meslek bu anlamda kültürel ve sosyal bir olgu olarak bireyler ve ürünler arasındaki sembol ve fikir iletimini sağlayan önemli bir alandır. Reklamcılık, dahil olduğu tüketim ideolojisi çerçevesinde kendini içeren önemli kültürel, toplumsal ve politik tavırları destekleme, dayatma veya reddetme işlevini başarıyla gerçekleştirmektedir.

Siyaset mi dedin...

Siyaset (Politika Latince) dilimize Arapçadan geçmiş bir sözcüktür. Devlet ve toplum yönetimi ile ilgili tüm etkinlikleri ifade eder. Bu alanı, hem siyaset bilim hem de siyaset felsefesi inceler. Siyaset bilimi; devlet biçimlerini, siyasi olguları ve süreçleri ele alır, betimler ve olanı olduğu gibi inceler. Siyaset felsefesi ise var olan siyaset üzerine bir sorgulama ve akıl yürütme etkinliğidir. Siyaset felsefesi ideolojiler üstü bir tutumla olması gerekeni araştırır.

Yurt kavramı; yurttaşlık ya da yurtseverlik, yerellik ya da küresellik siyasal kavramlar olarak kalmaya mahkûm oldukça, dar içeriklerle anlaşılıp tartışılmaktan kurtulamaz. Oysa bunların tamamını güncel hayatın içine yerleştirmek hiç de zor değil. Onları aslında siyasal amaç olarak görmektense daha çok benimsemek gerektirebilir. Fransız düşünür ve felsefe profesörü Jacques Ranciere bir söyleminde “Siyasal bir mücadele daima yereldir.” der. Bu ona bir üstünlük sağlamaz. Yerellik kısıtlama ise; otoriterliğinde zeminini oluşturur, kültür ve sosyal olarak da bir model inşa edip kendiliğinden evrensel olanın içine karıştırır. Yerelliği abartmaya gerek yoktur asıl olan evrenselliktir. Dünyada demokratik haklar ve özgürlükler için verilen her türlü mücadelenin evrensel bir bağlam içine alınması, sisteme yönelen tüm hareketler için kaçınılmaz bir seçimdir.

Yaklaşık 3 senedir siyaset üzerine “Kolektif Akıl Buluşmaları” gerçekleştiriyorum. Ne için? Yerel eylemleri, projeleri evrenselleştirmek ve bu fikirlerin neticesinde kolektiflerin uygulanabilmesine zemin yaratmak için. Siyaset felsefesi adı üstünde somut olanın içinden çıkar. Ardından soyutlamalarla insanların hayatlarına düşünsel derinlik kazandırmaya başlar. Yoksa bugün var yarın yoktur siyaset...

Sonuç olarak; Ranciere, “Sanatın, siyasetin, hukukun, ahlakın, insan haklarının var olabilmesi uzlaşmazlık pratiğinin var olmasından geçer. Ne etik cemaatin ne de modernizmin heteronomiyi reddeden tekilliği bu uzlaşmazlığı yaratabilir. Bunu ancak, sanatın hayat oluş ile hayatın sanat oluş siyaseti arasındaki gerilimin kurduğu estetik rejimi oluşturabilir.”

Siyasette marka kişi olmak...

İktidar ve güce dayalı sonuçlar, siyasetçi kişiliğinin önemli bir parçasıdır. Siyasetçinin hayata, siyasete ve kendisine yönelik değerlendirmeleri, marka kişi olma yolunda ve imaj çalışmalarında belirgin bir etkiye sahiptir. Siyasi partiler için uygulanan kurumsal misyon, vizyon, felsefe gibi olmazsa olmazlar, marka kişi olmak için de aynen geçerlidir. Siyasal adayın kendi kariyerini şekillendiren evreleri bu tanımlama çerçevesiyle doğrudan ilintilidir.

Velhasıl, iktidar sadece güç kullanma olmamalıdır. Onunla birlikte elde edilen saygınlık, kendini bulma fırsatlarını da birlikte getirir. Türkiye de makam, koltuk gibi simgeler, siyasetçilerin özellikle bu tür göstergeleri hedeflediğini ortaya koyar. Olumsuz siyasetçi imajının bir bölümü de önlenemez bu koltuk hırsıdır. Bunun neticesi de koltuk peşinde koşan , uğrunda ideal ve ilkelerinden uzaklaşabilen bir kişi imajı oluşur. Bu da hiç su götürmez elbet. Siyasetçi benliğine ilişkin iletişim geçmişinden olduğu kadar bu verileri ortaya çıkaran davranışlardan kaynaklanır.

Bu kısa değerlendirmeler neticesinde siyasetçinin sağlıklı ve gerçekçi bir tanıma ulaşması için siyasal adayın kendine yönelik iç görülerini ve temel niteliklerini siyasette marka kişi olma yolunda belirlemesinin önemi büyük. Siyasi görüşünü, hedeflerini, kendi özelliklerini tartarak, global yaklaşımları önemseyerek, kendini yenileyen , bilgi ve öğrenmeye açık bir modeli benimseyip ilerlemelidir.

 Anasayfa'ya Dön

YORUM YAZIN

Max. 255 karakter girebilirsiniz

Yorumunuz Alınıyor

Boş Yorum Gönderemezsiniz

YORUMLAR

Hiç Yorum Yok

BENZER HABERLER