Türkiye'deki işverenlerin 2018'in ilk yarısına dair istihdam beklentileri olumlu

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması'na göre Türk işverenlerin %18'i 2018'in ilk çeyreğinde istihdam artışı beklerken %12'si düşüş olacağını öngörüyor

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması'na göre Türk işverenlerin %18'i 2018'in ilk çeyreğinde istihdam artışı beklerken %12'si düşüş olacağını öngörüyor

%70'i herhangi bir değişiklik öngörmüyor. İlaç sektöründeki işverenler %26 ile 11 sektör arasındaki en yüksek işe alım beklentisini gösterirken, en düşük beklenti Restoran ve Otelcilik sektörüne ait. Bölgesel olarak en güçlü beklenti %17 ile İç Anadolu ve Marmara bölgelerinden gelirken, en düşük beklenti ise %3 ile Akdeniz Bölgesi'nden geldi. Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu, Toptan ve Perakende Ticaret sektöründe görülen, artan AVM sayısı ve iç tüketim kaynaklı istihdam artışının geçici olabileceği konusunda uyardı.
 
Araştırma sonuçlarına göre Türk işverenlerin %18'i 2018'in ilk üç ayında istihdam artışı beklerken %12'si düşüş olacağını öngörüyor ve %70'i herhangi bir değişiklik öngörmüyor. Mevsimsel farklılıklar dikkate alınarak veriler düzeltildiğinde görünüm +%11'de kalıyor ve hem bir önceki çeyreğe hem de önceki yılın aynı dönemine nispeten istikrarlı bir tablo çiziyor. Önümüzdeki üç ayda 11 sektörün 10'unda ve tüm bölgelerde istihdam artışı bekleniyor. Önceki çeyrekle karşılaştırıldığında, net istihdam görünümleri altı sektörde zayıflarken, üç sektörde güçleniyor. 2017'nin ilk çeyreğine göre altı sektördeki ve üç bölgedeki işverenler daha güçlü işe alım beklentileri bildiriyor.
 
Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu Türkiye'nin istihdam görünümü hakkında şunları söyledi: “Türkiye'deki ilaç şirketleri son günlerde Ar-Ge ve biyoteknoloji alanındaki yatırımlarını artırdı. Tüm bu yatırımlar da elbette, ilaç sektöründe kalifiye çalışanlara duyulan ihtiyacı artırıyor. Buradan hareketle, ilaç sektöründeki istihdam artışının uzun vadede de yukarı yönlü seyrini sürdüreceğini söyleyebiliriz. Toptan ve Perakende Ticaret sektöründeki istihdam görünümü ise altı çeyrektir sürekli iyileşme göstermekteydi. Şimdi ise üç yılın zirvesine ulaşmış durumda. Bu artışı, son dönemde AVM sayısında yaşanan yükselişin ve artan iç tüketimin tetiklediğini söyleyebiliriz. Her ne kadar şu an bu anlamla olumlu bir tablo var gibi görünse de, bu büyümenin getirdiği istihdam artışı riskli bir artıştır ve her an tersine dönebilir. Ayrıca inşaat sektöründeki istihdam artış hızında görülen düşüşün de dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Yılın ilk altı ayının GSMH büyümesine oldukça pozitif etki eden inşaat sektörü artık biraz da olsa biraz yavaşlıyor gibi görünüyor.” 
 
Bu çeyrekte de en yüksek istihdam beklentisi ilaç sektöründe
11 sektörün 10'undaki işverenler bir sonraki çeyrekte istihdam artışı bekliyor. İlaç sektörü işverenleri +%26'lık sağlıklı Net İstihdam Görünümüyle 2017'nin son çeyreğinin ardından ikinci defa en güçlü işe alım planlarını bildiriyor. +%17 ile iki sektörde istikrarlı istihdam artışları bekleniyor: Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler ile Toptan ve Perakende Ticaret sektörleri. Tarım, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık Sektöründe %14 ile olumlu seyrin süreceği tahmin ediliyor. Madencilik sektöründe ve Kamusal ve Sosyal Hizmetler sektöründe +%11 ile işe alım planlarının iyimser düzeyde olduğu açıkça görülüyor. Elektrik, Gaz ve Su sektöründe ve Üretim sektöründe +%10 düzeyiyle ihtiyatlı iyimser bir hava hâkim. Ancak Restoran ve Otelcilik sektöründe işverenler, tüm sektörler arasındaki en düşük istihdam beklentisini -%4'lük bir net istihdam görünümü bildiriyor.
 
Önceki çeyreğe kıyasla işe alım beklentileri 11 sektörün 6'sında zayıflıyor. Üretim sektörü işverenleri yüzde 9 puan ile bu çeyreğin en dikkat çeken düşüşünü bildirirken Restoran ve Otel sektörü ile Madencilik sektöründe işe alım eğilimlerinin, sırasıyla yüzde 6 ve 4 puan zayıfladığı görülüyor. Öte yandan dört sektörde işe alım planlarında yukarı yönlü bir ivme yaşanıyor. İnşaat sektöründe işverenler yüzde 8 puan artış, Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler sektöründe ise yüzde 5 puanlık iyileşme öngörüyor. Önceki yılın aynı dönemine kıyasla işe alım beklentileri 11 sektörün altısında iyileşme gösteriyor. İlaç sektöründe yüzde 18 puanlık dikkat çeken bir artış öngörülürken Ulaşım, Depolama ve İletişim sektöründe ve Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler sektöründe görünüm sırasıyla yüzde 10 ve 6 puanlık artış gösteriyor. Ancak beş sektörde işe alım beklentilerinde gerileme yaşanıyor. Bu sektörler arasındaki İnşaat sektöründe, Elektrik, Gaz ve Su sektöründe ve Restoran ve Otel sektöründe işverenler yüzde 8 puanlık ılımlı bir gerileme bekliyor.
 

 Net İstihdam Görünümü
Tarım, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık%14
İnşaat%7
Elektrik, Gaz ve Su Hizmetleri%10
Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler%17
Üretim%10
Madencilik%11
Kamu ve Sosyal Hizmetler%11
Restoran ve Otelcilik%4
Ulaştırma, Depolama ve İletişim%8
Toptan ve Perakende Ticaret%17
İlaç%26

 
 
2018'in 1'inci çeyrek şampiyonları İç Anadolu ve Marmara
2018'in ilk çeyreğinde beş bölgenin tamamında işgücünün artacağı öngörülüyor. İç Anadolu ve Marmara bölgelerinin +%17 Net İstihdam Görünümüyle en güçlü istihdam piyasaları olarak öne çıkması bekleniyor. Karadenizli işverenler, +%9'luk görünümle işe alımda ihtiyatlı iyimser bir tablo ortaya koyuyor. Ege bölgesindeki işverenler ise +%8'lik görünümle işe alım ivmesinin ılımlı düzeyde olacağını tahmin ediyor. En ihtiyatlı işe alım ortamının ise görünümün +%3 seviyesinde olduğu Akdeniz bölgesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
 
2017'nin son çeyreğiyle karşılaştırıldığında Akdeniz bölgesinde işe alım beklentileri yüzde 4 puan geriliyor. Öte yandan Marmara bölgesinde yüzde 2 puanlık bir artış gösteriyor. Ege ve Karadeniz bölgelerinde görünümler istikrarını nispeten korurken İç Anadolu'daki işverenler herhangi bir değişiklik beklemiyor. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında beş bölgeden üçünde işverenler, işe alım planlarının güçlendiğini ifade ediyor. Marmara'da görünüm yüzde 6 puan artarken Karadeniz ve İç Anadolu'da sırasıyla yüze 5 ve 3 puanlık artış olduğu belirtiliyor. Ancak Akdeniz bölgesinde işverenler yüzde 4 puanlık bir gerileme öngörüyor. Ege bölgesindeki görünüm ise yüzde 3 puan zayıflamış durumda.
 

 Net İstihdam Görünümü
EGE%8
KARADENİZ%9
İÇ ANADOLU%17
MARMARA%17
AKDENİZ%3
 
 Anasayfa'ya Dön

YORUM YAZIN

Max. 255 karakter girebilirsiniz

Yorumunuz Alınıyor

Boş Yorum Gönderemezsiniz

YORUMLAR

Hiç Yorum Yok

BENZER HABERLER